เทคนิคเลือกเครื่องปั่นสมูทตี้แบบมืออาชีพ สำหรับทำขาย

ว่าด้วยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับฤดูกาลนี้ คงต้องยกให้ เครื่องปั่นสมูทตี้ เพราะอากาศแบบนี้ ความเย็นเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยา พูดถึงเรื่อง เครื่องปั่นสมูทตี้ ก็นับว่าเป็นเครื่องปั่นที่มีไว้ใช้ทำอาหารในบ้าน และประกอบอาชีพได้ทั้งสองย่างในเครื่องเดียวกัน โดยเฉพาะเครื่องปั่นสำหรับทำสมูทตี้ขายเป็นอาชีพ ที่เครื่องปั่นต้องทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องปั่นสำหรับทำสมูทตี้จึงมีความสำคัญมาก วันนี้เรามีเทคนิคในการเลือกซื้อแบบมืออาชีพมาฝากดังนี้

  1. เครื่องต้องแรง เครื่องปั่นสำหรับทำสมูทตี้เพื่อการประกอบอาชีพ เครื่องต้องมีความแรงมากกว่า 1,500 วัตต์ขึ้นไป และหากยอดขายสูงต้องทำการปั่นในปริมาณที่มากควรใช้เครื่องปั่นที่มีความแรงมากกว่า 1,800 วัตต์ขึ้นไปและควรมีเครื่องปั่นอย่างน้อย 2 เครื่องเพื่อสลับเปลี่ยนในการปั่นสมูทตี้ เป็นการเพิ่มยอดขายและพักมอเตอร์ของเครื่องปั่นให้ความร้อนลดลงด้วย เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั่นให้นานขึ้น
  2. อะไหล่หาง่าย เครื่องปั่นที่ต้องทำงานหนัก ชิ้นส่วนของเครื่องปั่นสมูทตี้บางชิ้นจะมีการเสื่อมมากว่า โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติก เช่น แท่งคน ลูกยางรองโถ ฝาปิดโถ เป็นต้น ควรเลือกเครื่องปั่นที่อะไหล่หาซื้อได้ง่าย เพราะเมื่ออะไหล่เกิดการชำรุดเสียหายจะได้หาซื้อมาเปลี่ยนและใช้งานได้ทันที ซึ่งเครื่องที่มีอะไหล่หาได้ง่ายจะมีราคาเครื่องค่อนข้างสูง แต่เครื่องที่มาคาถูกอะไหล่จะหายากหรือมีราคาสูงมาก หากเครื่องชำรุดการเปลี่ยนอะไหล่อาจมีราคาสูงพอกับการซื้อเครื่องใหม่ ดังนั้นก่อนการซื้อเครื่องสำหรับประกอบอาชีพต้องศึกษาเกี่ยวกับราคาอะไหล่ของเครื่องก่อนทุกครั้ง
  3. การรับประกันมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาศัยมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนจะมีการรับประกันมอเตอร์จากบริษัทผู้ผลิต แต่ผู้ผลิตบางแห่งก็ไม่มีการรับประกันมอเตอร์ แต่ราคาเครื่องมีราคาที่ถูกมาก หากมอเตอร์เสียต้องการส่งซ่อมจะเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าการซื้อเครื่องปั่นสมูทตี้เครื่องใหม่เสียอีก ดังนั้นควรเลือกซื้อยี่ห้อที่มีการรับประกันมอเตอร์
  4. ขนาดโถปั่นพอดี การปั่นสมูทตี้เพื่อจำหน่ายโถสำหรับปั่นควรมีขนาดเท่ากับ 2 แก้วที่ทำการขาย เช่น หากขายแก้วที่มีขนาด 20 ออนซ์ โถควรมีขนาดประมาณ 50 ออนซ์หรือประมาณ 2 ลิตร เป็นต้น เพราะหากต้องการปั่น 1 แก้วก็สามารถปั่นได้ และหากลูกค้าสั่งสองแก้วก็สามารถปั่นในครั้งเดียวกันได้ แต่ไม่ควรมีขนาดโถปั่นที่ใหญ่เกิน 2 แก้ว เพราถึงแม้เครื่องปั่นสมูทตี้จะมีความแรงในการปั่นสูง แต่หากปั่นในปริมาณที่สูงเกินไป มอเตอร์จะทำงานหนักจนเกิดความร้อนสูง ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง แต่หากเลือกโถที่มีขนาดเล็กเกินไป ก็จะทำการปั่นได้น้อย ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้ขายได้น้อยลงได้

เทคนิคในการเลือกซื้อเครื่องปั่นสมูทตี้จะช่วยให้คุณได้เครื่องปั่นสำหรับทำสมูทตี้ขายได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของเครื่องเพิ่มขึ้น ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้นได้