การลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวให้นุ่ม

สิ่งสำคัญที่สุดในการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว คือ ต้องรอให้น้ำในหม้อก๋วยเตี๋ยวเดือดก่อนแล้วจึงลวกเท่านั้น โดยให้นำเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ลงในตะกร้อลวกเส้น แล้วใช้ตะเกียบคนเส้นก๋วยเตี๋ยวให้กระจายตัวออกจากกัน เพื่อให้น้ำร้อนเข้าไปลวกเส้นได้อย่างทั่วถึง